Otto Jespersen

Otto Jespersen har sakte bygget seg opp ett rykte som en av norges fremste satirikere. Han begynte i NRK på begynnelsen av 80tallet og gjorde bla.a. Bjarne og Gunnar sammen med Jens Brun Pedersen. Fra 88 gjorde han Revolvermagasinet sammen med Charlo Halvorsen og Stig Holmer, men det var først da han begynte med TV at karrieren skjøt fart. Han var bla.a. med i The Show, sammen med kollegaene fra Revolvermagasinet og laget innslag i Ivar Dyrhaugs program "Rett Hjem" hvor han kjørte limousin og snakket med gjestene, før han fikk sitt eget program "O.J. - ut på prøve"

Da han var med i Torsdagsklubben sammen med Thomas Giertsen hadde Otto en del monologer som skapte litt furore. Her er noen av de beste:

Otto Jespersen setter på plass "de eldre"

Otto forteller hva han mener om Ari Behn

Nils Arne Eggen får gjennomgå.

Otto setter på plass Kjell Magne for annen gang