Knut Nærum

Knut Nærum er mest kjent for sin innsats i Nytt på nytt, men er også en av tekstforfatterene i Hallo i Uken og for Bache og Gokstad. I tillegg har han skrevet flere bøker bla.a. "Døde menn går på ski"

Samling med Nærumreplikker fra Nytt på Nytt

Knut rimer