Trond Kirkvaag

Trond Kirkvaag var kanskje mest kjent for sine imitasjoner. Her er noen av de beste.

Biskop Rosemarie Køhn

Trond Kirkevaag: Tor Erling Staff

Trond Kirkvåg: Thorvald Stoltenberg

Yngve Hågensen

Einar Førde

Vidar Theisen